facebooktwittermail d

Släpp kor och bönder loss – nu är det vår

Politikernas uppgift är att se till att förutsättningarna blir bättre så att fler vågar investera, skriver Arlabonden Håkan Nilsson.

Kosläppen är ett utmärkt tillfälle att träffa besökare för att inleda samtal om kor och mjölkprodukter, skriver Håkan Nilsson. (Arkivbild)
Kosläppen är ett utmärkt tillfälle att träffa besökare för att inleda samtal om kor och mjölkprodukter, skriver Håkan Nilsson. (Arkivbild) FOTO: ADAM IHSE/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Solen värmer alltmer och snön smälter med rasande fart. För oss mjölkbönder väntar en bråd tid.

I ladugårdsdörren stå kossorna och blickar ut mot sommarhagen. Dörrarna har varit öppna en tid och de har följt årstidens förändring.

För korna är vistelsen inomhus under vintern snart över. De har bra förhållanden och miljö inomhus men det är något speciellt när de får springa ut och dansa, hoppa och stångas. Vi brukar öppna vår gård för att bjuda in allmänheten när korna släpps ut. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa besökare för att inleda samtal om kor och mjölkprodukter.

Jag tycker det är viktigt att kunskapen och förståelsen för vår verksamhet ute på gårdarna ökar. I dag är den polariserad och inte alltid underbyggd med vetenskaplig fakta. Tyvärr sätter coronapandemin stopp för denna folkfest som kosläppen är.

Alla väntar på att vardagen ska återgå till det normala. Då ska vi ta med oss lite lärdomar och eftertanke.

Pandemin har visat sårbarheten i samhället där mycket tas för givet. Det är inte självklart att livsmedelsförsörjningen ska fungera och det finns mat på bordet. Miljö- och jordbruksutskottet har precis presenterat en utredning av lantbrukets sårbarhet.

Vi kanske inte reflekterar i vardagen över allt det arbete som ligger bakom att det finns fyllda mejerikylar i butiken. För att det ska finnas livsmedelsproduktion i Sverige krävs bönder som investerar, driver sina företag med lönsamhet och tar hand om sina djur.

Bonden skapar tillväxt, håller landsbygden levande och ett öppet landskap. Som mjölkbonde känner jag mig betydelsefull att kunna leverera något så livsavgörande som mat.

Man kan inte leva av naturen utan att leva med den. Vilket är ett ledord för oss som mjölkbönder.

Mjölkgårdarna runt om i Sverige levererar mjölk med hälften så stort klimatavtryck som det globala genomsnittet. Bidrar till biologisk mångfald genom blommande ängar med insekter.

Växtligheten binder koldioxid i marken och fungerar som kolsänkor. Gödseln blir biogas och många har solpaneler för elproduktion.

God djuromsorg och hur korna lever bra året runt är något vi gärna berättar om på kosläppen. Andra vidtaganden är vårt uppdaterade kontroll- och kvalitetsprogram som vi Arlabönder jobbar efter.

Enligt Livsmedelsstrategin ska produktionen av livsmedel i Sverige öka. Att bidra med att sätta maten på svenska köksbord är något som fler ser som framtidsyrke. För att nå målet behöver det skapas framtidstro och långsiktiga spelregler.

Alltmer krav kommer från samhället och politiken på vår produktion. För att klara det behövs investeringar för att modernisera, klimatsäkra och skapa en hållbar livsmedelsproduktion.

Politikernas uppgift är att se till att förutsättningarna blir bättre så att fler vågar investera. Som konsument finns ett stort ansvar när du väljer i kyldisken. Tänk på hur viktigt det är att det finns bönder i Sverige och välj produkter från ett bondeägt företag. Släpp bönderna loss.

Håkan Nilsson

Arlabonde i Jämtland