facebooktwittermail d

Slambiokol kan ersätta mineralgödsel i framtiden

Nu planeras en pilotanläggning i Eslöv som ska göra avloppsslam till slambiokol. Målet att ta fram en jordförbättringsprodukt med återvunnen fosfor som binder kolinnehållet i jorden.