facebooktwittermail d

Slaktrester av får dumpades i kohage

Eskilstuna

Stölder av lamm i hagar och stallar är enligt Svenska fåravelsförbundet ett växande problem. Men brist på statistik gör det svårt att få en rättvisande bild.

På Stenkvista lantbruk hittades nyligen slaktrester av ett får dumpat i en kohage.