facebooktwittermail

Slaktrester av får dumpades i kohage

Eskilstuna

Stölder av lamm i hagar och stallar är enligt Svenska fåravelsförbundet ett växande problem. Men brist på statistik gör det svårt att få en rättvisande bild.

På Stenkvista lantbruk hittades nyligen slaktrester av ett får dumpat i en kohage.

I början av oktober dumpade någon slaktrester från bland annat ett får i en kohage vid Stenkvista lantbruk i Sörmland. ”Det är både upprörande och obehagligt. Det kan ju innehålla något smittsamt”, säger Amanda Forss (till vänster).
I början av oktober dumpade någon slaktrester från bland annat ett får i en kohage vid Stenkvista lantbruk i Sörmland. ”Det är både upprörande och obehagligt. Det kan ju innehålla något smittsamt”, säger Amanda Forss (till vänster). FOTO: LOTTA SILFVERBRAND

Det var när Amanda Forss, som arbetar i ladugården på Stenkvista lantbruk, var på väg hem efter att ha morgonfodrat som hon upptäckte två svarta sopsäckar och en vit plastpåse i en av kohagarna. En av säckarna, som var öppen, innehöll inälvor från ett djur.