facebooktwittermail d

Noteringen stiger hos flera slakterier

De två stora slakterierna lyfter priserna. HK Scan höjer för alla djurslag medan KLS Ugglarps nöjer sig denna vecka med nötkreaturen.