facebooktwittermail

Vakanser i styckningen leder till slaktkö

Hög sjukfrånvaro i kombination med många slaktanmälda kreatur har lett till slaktköer hos HK Scans nötslakteri i Linköping.

Även avtalsbundna leverantörer vana vid regelbundna leveranser har drabbats av väntetider.

Styckning av nötkreatur. Arkivbild.
Styckning av nötkreatur. Arkivbild. FOTO: RICKARD NILSSON

En lantbrukare i Mellansverige med ett 30-tal slaktmogna ungnöt i stallet har väntat i snart en månad på att få leverera sina slaktdjur. Han har kontrakt med HK Scan och säljer några hundra slaktdjur varje år. Bonden köper in kalvar från mjölkbesättningar och brukar leverera slaktdjur till HK Scan regelbundet varje månad.