facebooktwittermail d

Slakterierna oroliga för minskad slakt

Slakterierna kommer att få problem om många mjölkbönder lägger av. Mjölkraserna är stommen för slakten. Omkring två tredjedelar av de djur som slaktas är av mjölkras. "Det här riskerar att slå stenhårt mot slakten i framtiden", säger Ove Konradsson, vd på Skövde slakteri.

Han berättar att slakteriet har fått en ökad mängd slaktanmälningar. Men ännu så länge har det inte kommit in så många kor. De kommer troligen senare i höst. Många bönder härdar ut.

– Jag är oerhört bekymrad och orolig. Mjölken är motorn i svenskt jordbruk, säger Ove Konradsson.

En likartad lägesbeskrivning ger slakterikoncernen KLS Ugglarps, som räknar med att ta emot många mjölkkor för slakt från november.

– Flera av dem som anmält säger att de ska slakta om inte mjölkpriset går upp, säger Paul Robertson, inköpsansvarig för nöt.

Vore förödande

En snabb krasch för mjölkbranschen vore förödande för slakterierna, enligt Paul Robertson. Det skulle ta många år att bygga upp en ny organisation som bygger på nötkreatursraser.

I Jordbruksverkets slaktdatabas kan man se att slaktandet av kalvar av mjölkraserna SLB och SRB minskar. I juli i år slaktades det 1204 mellankalvar av dessa raser. Det är en minskning med 21 procent jämfört med samma månad för ett år sedan.

En trolig bidragande orsak till det är att en del mjölkbönder behåller fler kalvar själva för att föda upp dem och sälja till slakt senare. Kanske för att kompensera för minskande inkomster från mjölken.

Färre småkalvar

Slakterierna märker detta på att de får betydligt färre småkalvar från mjölkgårdarna att förmedla.

– Jag vet att flera mjölkbönder har öppnat nya ungdjursstallar. Mellankalvsförmedlingen i branschen har nog halverats, säger Paul Robertson på KLS Ugglarps.

Enligt Ove Konradsson på Skövde slakteri tål svenskt lantbruk ingen drastisk minskning av antalet djur. Det finns en minsta kritisk massa för att balans ska råda när det gäller foder, transporter och annat.

– Jag menar att regeringen och hela samhället måste ta tag i detta. Och LRF måste driva på hårdare, säger han.

 

LÄS MER: Priserna på nötkött stiger