facebooktwittermail

Slakterierna: Handlar om vad kunden vill betala

Slakteriföreträdarna är avvaktande till grisuppfödarnas propåer om höjda priser.
Välfyllda lager och ökande importtryck i kombination med sen start på grillsäsongen är skäl att gå försiktigt fram, menar slakterierna.

Stefan Kylén, produktionschef Skövde Slakteri. FOTO: PRIVAT

Stefan Kylén, vd för Skövde Slakteri, ser inte någon möjlighet till höjd notering den närmaste tiden. Det finns gott om billigt griskött från Europa på marknaden och priset på svensk industriråvara har sjunkit. Slakteriet har tvingats frysa in råvaror som normalt inte fryses, exempelvis karré.

– Våra marginaler har pressats i år och kostnaderna, för exempelvis plast och förpackningsmaterial, har också stuckit. Alla led i kedjan har det kämpigt, säger Stefan Kylén.

Magnus Lindholm, operativ chef för HK Scan i Sverige, är väl förtrogen med kostnadsutvecklingen hos producenterna, men vill inte sia om prisutvecklingen framöver.