facebooktwittermail d

Slakterier i beredskap för torr sommar

Risken för foderbrist i torkans spår i södra Sverige har fått många djurägare att börja kontakta slakterierna. Just nu är trycket normalt men på flera håll finns beredskap för att öka kapaciteten.