facebooktwittermail

Slakteri kräver skadestånd från staten

Av misstag gick hästen in livsmedelskedjan vid slakt. Nu kräver slakteriet skadestånd av staten för missen med totalt 140 700 kronor.

Den slaktade hästens pass saknade sidor om medicinsk behandling och information om djuret fick användas som livsmedel. Trots det hade den slaktats och köttet gått till in slakteriets produktion.
Den slaktade hästens pass saknade sidor om medicinsk behandling och information om djuret fick användas som livsmedel. Trots det hade den slaktats och köttet gått till in slakteriets produktion. FOTO: MOSTPHOTOS

Missen upptäcktes först när Livsmedelverkets ordinarie officiella veterinär vid slakteriet skulle diarieföra journalerna tio dagar senare. Hästens pass saknade sidorna om medicinsk behandling och informationen om djuret fick användas som livsmedel. Trots det hade den slaktats och köttet gått till in slakteriets produktion.

Det visade sig att hästens pass var gammalt, något man reagerade för men upptäckte inte att vissa sidor saknades. Enligt gällande rutin lämnades passet över till den officiella veterinären, som vid tillfället var vikarie för den ordinarie. Denna uppmärksammade inte att sidorna saknades.

Tolkades fel

I stället gjordes tolkningen att när det inte fanns uppgifter om att hästen inte fick ingå i livsmedelskedjan så fanns heller inget hinder för att hästen skulle slaktas. Hästen godkändes därmed felaktigt som livsmedel.

– Även om slakteriet har ett eget ansvar att känna till lagstiftningen så är det förståeligt att denna förlitat sig på den officiella veterinärens bedömning, skriver Livsmedelsverket och erkänner att det skett ett fel eller försummelse vid myndighetsutövningen vilket i sig kan berättiga till skadestånd.

LÄS OCKSÅ: Enklare köpa hästdragna tjänster

När misstaget upptäcktes agerade Livsmedelsverket och ålade slakteriet att det parti som hästköttet ingick i skulle återkallas och destrueras. Men eftersom tiden hade gått mellan slakt och upptäckt hade köttet levererats till ett charkuteri och där blandats med annat kött. Det betydde att det också kostnaderna för återkallelsen blev betydligt dyrare.

Vill ha ersättning

Nu vill slakteriet ha ersättning för de extra kostnader som uppstod i samband med misstaget. Slakteriet lämnade först ett yrkande på 40 029 kronor och kompletterade sedan med ett yrkande på ytterligare 100 690 kr.

Ärendet har nu lämnats över till Justitiekanslern som får ta ställning till skadeståndskravet.

LÄS OCKSÅ: Fyra åtalas i hästköttskandalen