facebooktwittermail

Slakteri förfalskade stämplar och sålde olagligt hästkött

Livsmedelsverket har stängt ett gårdsslakteri i Västra Götaland sedan myndigheten upptäckt att slakteriet sålt okontrollerat hästkött och använt hemmagjorda stämplar.

Det var vid en stickprovskontroll i förra veckan som Livsmedelsverkets personal upptäckte att det västsvenska gårdsslakteriet som har tillstånd att slakta nöt och häst, sålt okontrollerat hästkött.

– Slakteriet har levererat fler hästar än vad vi har besiktat. Jag vill lyfta fram Livsmedelverkets personal som granskade journalerna och reagerade när siffrorna inte stämde. Det var ett riktigt detektivarbete, säger Karin Cerenius, chef för Livsmedelsverkets kontroll i Västra Götaland, till ATL.

Stängt med omedelbar verkan

Livsmedelsverket har stängt slakteriet som därmed inte får sälja kött längre.

– Att sälja okontrollerat kött är olagligt och klassas som livsmedelsfusk. Kött som inte kontrollerats kan vara smittat eller förorenat och sätter människors hälsa på spel. Vi har inget som tyder på att köttet i dessa fall varit smittat eller förorenat. Fusket har dock pågått under en längre tid och varit systematiskt. Därför återkallar vi omgående företagets tillstånd, fortsätter Karin Cerenius.

Använde falsk stämpel

Hon ser allvarligt på att de stämplar som Livsmedelsverket använder för att märka besiktat kött förfalskats. Gårdsslakteriet har använt en egen hemmagjord stämpel.

– Jag är förvånad att företaget har fuskat så medvetet. Vi vet inte exakt hur omfattande fusket är eller hur länge det har pågått. Det kan röra sig om ett tiotal slaktkroppar, men det kan också vara fler, säger Karin Cerenius.

Hästköttet har sedan sålts vidare.

– Det pågår ett återkallande av de här produkterna, de är just nu på väg i från butikshyllorna, säger Karin Cerenius.

Livsmedelsverket kommer att åtalsanmäla gårdsslakteriet.

I går, måndag, fick företaget Gustafskorv som tillverkar korv med hästkött, besök av Livsmedelsverket eftersom företaget använt kött från det västsvenska gårdsslakteriet.

– Luften gick ur mig när jag fick veta vad som hade hänt. Det är för jävligt. Det är förödande både för vårt varumärke och för konsumenterna, säger Lars Edvinsson, vd för Gustafskorv till ATL.

Återkallar tre ton korv

Det skriftliga beskedet att gårdsslakteriet stängts har Gustafskorv mottagit i dag, tisdag. Företaget får kalla tillbaka tre ton korv och det har varit en tung dag.

– Nu har vi meddelat alla våra grossister och vi arbetar med den information som ska gå ut till de butiker som berörs, de har ju ringt oss och undrat vad de ska säga till kunderna. Det här påverkar också vår produktion, men vi klarar oss fram till midsommar. Det blir ett stort ekonomiskt avbräck för oss. Jag kommer att tala med vår advokat för att se hur vi ska hantera det här. Det är förskräckligt, särskilt som det är ett systematiskt fusk av slakteriet, säger Lars Edvinsson.

ATL har sökt ägaren till gårdsslakteriet utan resultat.