facebooktwittermail

Slakteri får företagsbot – slaktade utan rätt bedövning

Ett slakteri i västra Sverige får en företagsbot efter brott mot djurskyddslagen. Detta efter att två grisar varit otillräckligt bedövade vid slakt.

I november 2019 dömdes bolaget även för otillåten miljöverksamhet under räkenskapsåren 2015 och 2016, och fick då en företagsbot på 50 000 kronor.
I november 2019 dömdes bolaget även för otillåten miljöverksamhet under räkenskapsåren 2015 och 2016, och fick då en företagsbot på 50 000 kronor. FOTO: MOSTHPHOTOS

Företaget anmäldes av Livsmedelsverket hösten 2016 för brott mot djurskyddslagen och misstänktes ha använt otillräcklig bedövning, haft brister i uppstallning, felaktig bedövningsutrustning och ofullständiga kompetensbevis hos personalen. En veterinär slog larm efter observation vid slakt.

Slakteriet har försökt bestrida företagsboten och menar att den veterinär som kontrollerade slakten vid ett tillfälle orsakade en stressig situation, som försvårade arbetsuppgifterna. Vid ett annat tillfälle framhöll slakteriet att det inte går att bedöma filmbevisen, som inte ska visa hela händelseförloppet.

75 000 kronor i böter

Tingsrätten dömer slakteriet för felaktig slakt vid två tillfällen under hösten 2016. Enligt domen blev två grisar felaktigt bedövade och sparkade därför kraftigt vid avblodning. Grisarna bedövades då med bult av personal som inte hade kompetensbevis.

Företaget får en företagsbot på 75 000 kronor.

Enligt SVT Nyheter stoppade Ica Maxi på den specifika kommunen tillfälligt sina köttleveranser från slakteriet när händelsen uppdagades.