facebooktwittermail d

Slaktavfall råvara för ny typ av biodiesel

Nu lanserar Statoil en ny typ av biodiesel gjord av slaktfall – med upp till 85 procent mindre koldioxidutsläpp, skriver den norska nyhetsbyrån NTB.

Oljebolaget riktar till en början in sig på biodiesel för tunga transporter.

Hittills har man bara använt sig av slaktavfall vid tillverkningen, men framöver kan det även bli tal om växtolja. Den är emellertid fri från palmolja.

– Den nya biodieseln reducerar koldioxidutsläpp med 65–85 procent, beroende på råvaran, medan utsläpp av kväveoxid och partiklar minskar med  upp till 10 procent jämfört med traditionell diesel, säger Thomas Støkken, Norgechef för Statoil Fuel & Retail.