facebooktwittermail

Slakta den enkelspåriga debatten

Vi bör fundera på hur vi egentligen pratar om djurproduktion och kött i den offentliga debatten, skriver ATL:s ledarskribent Hanna Marie Björklund.

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Sveriges slakterier kämpar med kompetensförsörjningen, delvis på grund av problem med utbildningen, men kanske även på grund av vår samtids enkelspåriga debatt.