facebooktwittermail d

Ändrade spelregler gör det tillåtet att slakta på gården

Avlivning på gården och styckning på slakteri? EU-kommissionen tillåter nu sådan småskalig slakt i hela unionen. Snart blir det möjligt för svenska slakterier också. 

– Det är en helt ny möjlighet, säger Mona-Lisa Dahlbom Wiedel vid Livsmedelsverket.