facebooktwittermail d

Slaget om Traktorsverige

Sverige är ett delat land. I alla fall när det gäller färgen på traktorn. ATL har sammanställt en helt unik lista över hur traktorförsäljningen ser ut i olika län, och det är tydligt att jättarna dominerar i olika områden och verksamheter.

I de stora lantbrukslänen med mycket växtodling - Skåne, Västra Götaland och Östergötland - är John Deere det största märket när det gäller lantbrukstraktorer över tre ton.

Å andra sidan är det Valtra som är herren på täppan i skogsbygder och trakter med mera kuperad terräng och mindre lantbruk. Valtras allra bästa län sett till marknadsandelen är Blekinge, där märket dominerar totalt med över 50 procent av marknaden för nya traktorer.

– Valtra är en traktor som passar bra här, både för jordbruk och skogsbruk. Här finns en hel del halvverksamma lantbrukare men den används även som gårdstraktor, säger Anders Börjesson på Lantmännen Maskin i Karlskrona.

Tre undantag

Generellt är det något av de två största märkena, Valtra och John Deere, som leder traktorförsäljningen i alla län. Undantagen är Uppsala och Gävleborg där även Massey Fergusson lyckas slå sig in på en delad förstaplats bredvid Valtra, och i Örebro där New Holland förra året sålde lika många traktorer som John Deere och Valtra.

Ett annat län som sticker ut är Jönköping. Sannolikt är det närheten till den tidigare generalagenten för Deutz-Fahr, Rosenqvist Maskin, som gör att märket förra året hade över 20 procent av marknaden där och kom på andra plats i registreringsstatistiken.

Jönköping är också ett län där John Deere har sin sämsta marknad vid sidan av Blekinge.

Tätt mellan godsen

Allra bäst går John Deere i Södermanlands län där man har en marknadsandel på 46 procent.

– Traditionellt har Sörmland haft många stora gårdar och ganska tätt mellan godsen i vissa områden, och där har man kört John Deere. Det har varit lite av ett premiummärke och en stordragare, säger Henrik Gustafsson på Bil & Traktor i Nyköping.

Företaget satsade tidig på att få ut lantbrukstraktorer i entreprenadverksamhet och idag går uppskattningsvis 15-20 procent av deras traktorer enbart i den typen av verksamhet.

– Vi har också fördelen av närheten till en storstadsregion där man använder mycket entreprenadtraktorer, både smått och stort, och där var vi väldigt tidiga med att erbjuda speciallösningar.

 

KARTAN

Kartan visar antalet registrerade traktorer som sålts i respektive län under 2015. Där små lantbruk dominerar och i skogslandskapen har Valtra en tydlig dominans, medan John Deere är förstavalet i de stora lantbrukslänen. De enda län där någon annan nosar på topplaceringar är Gävleborg, Uppsala och Örebro.

SÅ HÄR GÖR DU: Zooma in och ut i kartan genom tecknena + och - i vänsterkanten, eller med fingrarna om du surfar på mobil/padda. Klicka på den röda cirkeln i varje län för att se antal sålda traktorer under 2015. Traktorerna står utan inbördes ordning. I fönstret med traktorerna går det att scrolla nedåt för att se alla traktorerna.