facebooktwittermail d

Myndigheter kritiserar SVT-serie – men anmäler inte

Sveriges Televisions programserie ”Slaget om skogen” har på några veckor anmälts 40 gånger till granskningsnämnden, bland annat av Sveaskog och flera anställda vid andra skogsföretag.

Men varken Skogsstyrelsen eller SLU, som kritiserat programmen offentligt, har valt att anmäla.