facebooktwittermail d

”Slaget om den tyska skogen”

Precis som i Sverige är det i Tyskland en politisk kamp om skogen, skriver Erik Thyselius i en utblick.

Erik Thyselius.
Erik Thyselius är verksam vid Axess Publishing och programledare för Axess TV:s Panelen. FOTO: PRIVAT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Svenskar och tyskar har många saker gemensamt. Vår kärlek till naturen är ett sådant exempel. Att tyska turister älskar att ge sig ut i våra svenska skogar är inte så konstigt. Det brukar ju sägas att det knappt finns någon skog kvar i Tyskland, ett land präglat av motorvägar, storstäder och vindkraftsparker så långt ögat når.

Men den bilden är fel.

Sant är att nästan en tredjedel av Tysklands yta består av skog. Beståndet varierar kraftigt mellan delstaterna: kalast är det i Bremen (1,1 procent skog), Hamburg (5,6) och nordligaste Schleswig-Holstein (10,3) och tätast står skogen i Rheinland-Pfalz (40,6), Hessen (39,8) och Baden-Württemberg (37,8).

Antalet tyska privata skogsägare är 1,8 miljoner och den genomsnittliga storleken på ett innehav är, i jämförelse med Sverige, blygsamma 2,7 hektar. Cirka hälften av den totala skogen är i privat ägo. Resten ägs antingen av staten (till största delen de olika förbundsländerna), kyrkan, stiftelser och dylikt.

Läget för de tyska skogsägarna är tyvärr mycket svårt. Förra året hade hela tre fjärdedelar av den totala volymen skog som avverkades någon form av skador (på tyska ”Schadholz”), endera från barkborrar, torka (det tredje året i rad) eller stormar (all data ovan är hämtad från forskningsinstitutet IW Köln).

Trots stigande priser på virke har detta ännu inte kommit skogsägarna till del, menar intresseorganisationen Deutscher Waldbesitzverband (AGDW). Marknaden domineras av några få stora inköpare som kan pressa ned priset och sälja virket vidare på världsmarknaden, menar AGDW. Det är en debatt vi känner igen även från Sverige.

Klimatförändringarna har också lett till att det politiska intresset för skogens roll har ökat. Trä binder som bekant koldioxid och – vilket påtalas i Tyskland – renar luften. I september presenterade regeringen en ny skogsstrategi: 1,5 miljarder euro läggs bland annat på att plantera nya träd, främja byggande i trä och kompensera drabbade skogsägare.

Die Grünen vill dock gå längre än vad de menar är simpel ”checkhäftespolitik”: skogen måste lämnas i fred så mycket det bara går om klimatet ska räddas. Ett romantiskt skimmer ligger över förslagen om att låta fallna träd ligga kvar och att avverkningarna måste stoppas. För skogsägarna handlar det om rätten att även framöver få bruka sin mark efter eget huvud och i enlighet med tidigare generationers erfarenheter.

Konflikten känns igen. Det är inte bara i Sverige som slaget om skogen utspelar sig.

Erik Thyselius

Erik Thyselius är verksam vid Axess Publishing och programledare för Axess TV:s Panelen. Han skriver och kommenterar återkommande om tysk och europeisk politik.