facebooktwittermail d

”Slå vakt om friheten i skogen”

Den som vill förändra skogsbruket bör gå före och visa att det går i stället för att kräva statliga regleringar.

Låt framtidens skogsbruk växa fram underifrån. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Med bara ett par dagar kvar tills valet så har skogsdebatten tagit fart. Orsaken är att Moderaterna har sänt ut ett brev till alla skogsägare.

I brevet lovar partiledaren Ulf Kristersson skogsägarna fyra saker: 1) Ni ska bestämma över er skog. 2) Mer skog ska brukas. 3) Bara den som är berörd av skoglig åtgärd ska kunna påverka den. 4) Sverige ska stå upp för det svenska skogsbruket i EU.

Moderaternas utfästelser har fått en del att ilskna till. En är debattören Kristian Bjureby som i Aftonbladet (4/9) skriver: ”Jag tänker att ifall ni nu verkligen bryr er om mig som skogsägare skulle ni stödja min önskan att bedriva skogsbruk på det sätt jag vill.” Och med det avser Bjureby hyggesfritt skogsbruk, turistsatsningar eller låta skogen stå.

Konflikten är talande för hela skogsdebatten. Den ena sidan slår vakt om skogsägarnas frihet under ansvar, den andra vill ha mer statliga regler som gynnar naturturism och hyggesfritt.

Regleringsivrarna slår dock in en rad öppna dörrar när de argumenterar för sin sak. Orsaken är att det inte finns några hinder för en skogsägare att låta skogen stå eller plockhugga. Visionen går att uppfylla. Så varför ska politiken behöva ingripa? Bättre vore att föregå med gott exempel.

Den som tror att naturturism och plockhuggning är framtiden bör gå från ord till handling och visa på fördelarna med det. Goda exempel lär vara det som har störst potential att övertyga fler skogsägare att ställa om, inte statligt tvång.