facebooktwittermail

Skyddsområde tas bort

Nu tas skyddsområdet bort runt gården utanför Linköping som drabbades av newcastlesjuka sedan inga fler fall konstaterats.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: MOSTPHOTOS

Det var i mitten av oktober som en besättning av värphöns drabbades av newcastlesjuka. 14 000 fjäderfän fick avlivas och saneringsarbetet på gården pågår fortfarande.

Det var det andra utbrottet i år. Det första skedde hos en äggproducent i Kalmar i augusti.

Men nu har Jordbruksverket beslutat ta bort skyddsområdet på tre kilometer runt gården. Inga nya fall har konstaterats.

Däremot kvarstår övervakningsområdet på tio kilometer runt gården. Det innebär att alla transporter av fjäderfä, andra fåglar eller kläckägg inom området måste ha tillstånd av Jordbruksverket samt kontrolleras. Däremot krävs inget tillstånd för leveranser av ägg för konsumtion.

Inga tecken på spridning

Sjukdomen smittar genom virus och sprids framför allt genom direktkontakt mellan fåglar.

"Samarbetet med djurägarna och samtliga berörda har fungerat mycket bra. Vi ser inga tecken på spridning av viruset men det är som alltid mycket viktigt att alla som håller fåglar är uppmärksamma på hälsoläget i sina besättningar, och att man kontaktar veterinär vid oväntade störningar i produktionen", säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket, i ett pressmeddelande.

Påverkar äggproduktionen

15 utbrott av virussjukdomen har konstaterats i Sverige bland fjäderfä som höns och kalkon sedan 1995.

I de senaste utbrotten av newcastlesjukan i Sverige har äggproduktionen påverkats kraftigt medan få eller inga direkta sjukdomssymptom har setts.

LÄS OCKSÅ: Drabbad bonde överklagar ersättning

LÄS MER: Förlorade 31 miljoner på fågelinfluensan

Newcastlesjuka

Newcastlesjuka är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar fjäderfä. Om vilda duvor drabbas av viruset går sjukdomen under namnet duvpest. Den smittar inte människor.

Viruset angriper nervsystemet, andningsorganen och tarmen hos fåglarna men symptomen varierar.

Hos drabbade fåglar ses ett eller flera av följande symtom: Kraftigt sänkt äggproduktion, ägg utan skal eller äggskal med pigmentförändringar. Ökad dödlighet kan ses.

I de fall djuren visar symptom på sjukdom ses problem med andning och/eller hosta, ibland även diarré. Symtom från centrala nervsystemet ses som förlamning av vingar och ben, vridning av nacken, kramper och cirkelgång.

Källa: SVA