facebooktwittermail d

Skyddsområde tas bort

Nu tas skyddsområdet bort runt den värphönsgård i Nyköping som drabbats av fågelinfluensa.

– Inga fler fall av smitta hos tamfåglar har påvisats och därför kan vi nu ta bort skyddsområdet på tre kilometer runt gården och som nu övergår i ett övervakningsområde på tio kilometer, säger Enisa Miljanic, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket i ett pressmeddelande från myndigheten.

50 000 höns avlivade

Det var i slutet av april som anställda på Bärsta Gård utanför Nyköping hittade de första döda fåglarna i värphönsbesättningen. Influensautbrottet var ett faktum och Jordbruksverket beslutade att hela besättningen på 50 000 höns skulle avlivas.

Orsaken till influensautbrottet tros ha varit smitta från vild fågel i området. Allt varmare väder under våren och försommaren gör att fågelinfluensaviruset nu har svårare att överleva.

Viss risk för smitta

Myndigheterna fortsätter dock varna för kvarvarande smitta från framför allt vattenlevande fåglar:

– Det är därför även framöver viktigt att fjäderfäproducenter och hobbyfågelägare har goda smittskyddsrutiner. Detta betyder att man försöker förhindra kontakter mellan tam- och vildfågel, säger Karl Ståhl, biträdande statsepizootolog vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

LÄS MER Vild fågel kan ha smittat gården

Fågelinfluensa i Sverige

Fågelinfluensa av typen H5N8 har konstaterats bland tamfåglar i Sverige under hösten och vintern. Dessutom har smittade vilda fåglar påträffats på flera håll i landet. Skyddsnivå 1 gäller för hela Sverige och innebär bland annat att:

• Fjäderfän och tamfåglar får hållas utomhus.

• Foder och vatten ska vara under tak eller under ett skydd utomhus.

• Fjäderfän som hålls utomhus för att producera livsmedelsprodukter för försäljning ska hållas inhägnade.

Källa: Jordbruksverket

……