facebooktwittermail d

Skyddsjakt på vargen i Sjundareviret

Länsstyrelsen beslutade på tisdagen om skyddsjakt på varg i Sjundaområdet i Södertälje.

FOTO: LINDA GRIMSTEDT

Skyddsjakten gäller en varg. Enligt länsstyrelsen har beslutet fattats för att minska risken för skada på tamdjur.

"Länsstyrelsen bedömer att det finns en stor risk att fårbesättningarna i skyddsjaktsområdet utsätts för vargangrepp när de nu släpps ut på bete. Länsstyrelsen ser i nuläget inga andra möjliga lösningar för att förhindra allvarlig skada", kommenterar Göran Åström som är miljödirektör på Länsstyrelsen beslutet i ett pressuttalande.

Som ATL tidigare rapporterat om har Molstabergs fårgård som varit hårt drabbat av vargattacker väntat på beslutet.

Ägarna till Molstabergs säteri har sett att skyddsjakt är det enda som på sikt kan skydda fåren från framtida vargangrepp.

Utser jaktledare

Skyddsjakten gäller från och med i dag till den 10 juni i år. Skyddsjaktsområdet begränsas av länsgränsen i söder och väster, gränsen mellan Södertälje och Nykvarns kommuner i norr och i öster Nykvarnsvägen fram till E4:an samt E4:an till länsgränsen.

Flera naturreservat, som Stora Envättern, Vattgruvsmossen, Stora Alsjön och Moraåns dalgång är undantagna från skyddsjaktsområdet.

Det är länsstyrelsen som utser jaktledare.