facebooktwittermail d

Förvaltningsrätten stoppar skyddsjakt på varg i Siggeforareviret

I går kom beskedet att förvaltningsrätten i Luleå stoppar skyddsjakten på en varg i Uppsala län. Det finns oklarheter i länsstyrelsens bedömning av upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus, skriver rätten. 

Varg på väg i skog.
De senaste veckorna har ett femtiotal får dödats i vargangrepp runt om i Uppsala län (arkivbild). FOTO: JAN STORM/TT

Bakom två av överklagandena står Föreningen Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen. Nu pausas skyddsjakten tills att förvaltningsrätten kommer med ett slutgiltigt besked. 

– Vi anser att vi har fattat ett välgrundat beslut och att samtliga förutsättningar för skyddsjakt är uppfyllda. Nu ska vi få möjlighet att yttra oss och då kommer vi motivera varför vi gjort den bedömning som vi gjort, säger Sebastian Olofsson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Uppsala.

Länsstyrelsen har tills den 13 september på sig att skicka in sitt yttrande. Sebastian Olofsson vill inte svara på hur chanserna ser ut att påverka förvaltningsrättens beslut.

– I slutändan är det förvaltningsrätten som dömmer i frågan, säger han. 

Hur påverkar detta länsstyrelsens fortsatta arbete i Siggeforareviret? 

– Förvaltningsrättens beslut påverkar inte vårt arbete med förebyggande åtgärder. Vi kommer att jobba vidare med andra åtgärder såsom att informera fårägare om rovdjursavvisande stängsel. 

Kommer det här arbetet räcka? Ni har ju tidigare bedömt att angreppen kommer fortsätta.

– Det får vi se. Vi kan bara jobba med de medel vi har att tillgå med.

Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län, utvecklar länsstyrelsens resonemang. 

– Beslutet om skyddsjakt kommer inte att äventyra vargens bevarandestatus och det är vad vi kommer försöka förtydliga för rätten, säger han. 

– Det här är ett svårt avvägande mellan den genetiska statusen som vargen i reviret har och möjligheterna att bedriva fårnäring, men till slut når man en brytpunkt. Hur många djur kan man acceptera att vargarna tar innan man gör något? 

Varg i språnget.
Mindre än en vecka efter beslutet om att införa skyddsjakt dras nu beslutet tillbaka. FOTO: MOSTPHOTOS

Finns oklarheter i länsstyrelsens utredning

Tre av vargattackerna i Uppsala län genomfördes av flera vargar som alla är hemmahörande i Siggeforareviret, visar DNA-prover som länsstyrelsen tagit från de dödade fåren. Huruvida det kommer påverka länsstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten vill Sebastian Olofsson inte gå in i detalj på i nuläget. 

– Förvaltningsrättens kritik avser främst upprätthållandet av gynnsamma bevarandestatus. Däremot har vi alltid nytta av DNA-prover. Ju mer fakta vi har desto lättare blir det att fatta kommande beslut, säger han. 

Förvaltningsrätten i Luleå ställer sig kritiska till länsstyrelsens beslut om skyddsjakt och anser att det finns oklarheter i utredningen. 

– Vi har skickat ett förläggande till länsstyrelsen och meddelat att de måste komplettera vissa saker. Bland annat måste vi veta vad som händer med valpkullen om man skjuter en av de fullvuxna vargarna, säger rådman Eva Beselin som var med och fattade förvaltningsrättens beslut. 

Kan privatpersoner överklaga inhibitionen? 

– Det finns en grupp som ansökt om skyddsjakt och de kanske har ett intresse av att överklaga inhibitionen. Men tidsfristen är kort eftersom vi alltid försöker avgöra målen så fort som möjligt. 

Detta vill domstolen ha svar på:

Om man genom DNA-prov säkrat vilken/vilka vargar som utfört angreppen.

Om den i beslutet nämnda genetiskt viktiga vargen har identifierats genom
DNA-prov.

Vilket genetiskt värde den genetiskt viktiga vargen har.

Hur upprätthållandet av den gynnsamma bevarandestatusen påverkas om den
genetiskt viktiga vargen skjuts.

Hur i beslutet nämnda kullar med avkomma från den genetiskt viktiga vargen
påverkas om denna varg fälls.

Källa: Förvaltningsrätten i Luleå

LÄS MER:

Skyddsjakt av varg har överklagats fyra gånger

Varg får jagas efter flera attacker

Två nya vargangrepp i Siggeforareviret

Två vargangrepp på tre månader – 26 får döda