facebooktwittermail d

Skyddsjakt i helt län efter kraftiga dovhjortsskador

Dovhjort har under flera år orsakat stora skördeskador i Södermanland. 

Att Länsstyrelsen nyligen beslutade om skyddsjakt gällande hela länet tas emot med glädje hos lantbrukare ATL pratat med. 

– Äntligen, som vi har kämpat, säger mjölkbonden Göran Bengtsson.