facebooktwittermail d

Skyddsjakt på älg

Efter 60-procentiga betesskador på tallplanteringen har länsstyrelsen gett tillstånd för skyddsjakt på älg.

Efter 60-procentiga betesskador på tallplanteringen och stora skador i spannmålen har länsstyrelsen i Östergötland givit en skogsägare tillstånd för skyddsjakt på älg.
Efter 60-procentiga betesskador på tallplanteringen och stora skador i spannmålen har länsstyrelsen i Östergötland givit en skogsägare tillstånd för skyddsjakt på älg. FOTO: MOSTPHOTOS

Medan älgbeståndet är glesare än på många år i stora delar av Sverige har markägaren Lars-Erik Sandberg på Eriksberg, fyra mil söder om Norrköping, stora problem med älgskador på åker och i tallskogen.

- Vi har en älgstam som uppskattningsvis ligger på 30-40 djur per 1 000 hektar. Jag har aldrig varit med om maken. Här kryllar av älg, säger Lars-Erik Sandberg, som är jaktledare och själv jagat i över 40 år.

I hans tallskog på 250 hektar har Skogsstyrelsen konstaterat 60 procentiga betesskador och på tre år har ingen planta klarat sig undan skador. I hela älgförvaltningsområdet ligger skadefrekvensen jämförelsevis på 6-8 procent.

Älgen har också gått hårt åt hans spannmålsodling där skadorna värderas till 100 000 kronor.

Hög skadefrekvens på skogen

Nu har länsstyrelsen givit tillstånd för skyddsjakt på ett hondjur och en kalv inom skogsfastigheten där skadorna uppstått. Förutsättningen är att jaktlaget först ska ha skjutit av sin fulla tilldelning. Skyddsjakten ska vara avslutad samtidigt som ordinarie älgjaktsperiod, det vill säga sista februari.

- Vi brukar inte ge tillstånd för skyddsjakt så här tidigt men det handlar om en väldigt hög skadefrekvens på skogen. Därför tyckte vi att det fanns motiv för att han skulle få fortsätta i sin tallplantering efter man skjutit fullt, säger Mia Källander, samordnare på viltförvaltningen på Länsstyrelsen i Östergötland.

Jaktlaget har fått en tilldelning på totalt tre vuxna djur och fem kalvar. Det är en neddragning från i fjol då fyra vuxna djur och sex kalvar fick skjutas.

Kommer överklaga

Lars-Erik Sandberg tycker att skyddsjakten borde ha ingått i ordinarie jakt och kommer att överklaga neddragningen av licenstilldelningen till kammarrätten.

- Med tanke på de skadeläget hade det varit mer rimligt att vi skulle fått behålla den gamla tilldelningen. Vi hade ett möte i jaktlaget och insåg att vi måste överklaga. Den här neddragningen kommer vi att få lida för i flera år framöver, säger han.

Lars-Erik Sandberg menar att det finns mer älg än det finns mat för i området och att betesskadorna kommer att fortsätta om inte älgstammen minskar.