facebooktwittermail d

Förlängd skyddsjakt i Sjundareviret

Skyddjakten på varg förlängs i Sjundaområdet till den sista augusti.

FOTO: L E CARLSSON

I Sjundaområdet ligger bland annat Molstaberg som förra året fick se sina fårflockar gång på gång attackeras av varg. Molstaberg förlorade i samband med attackerna ett stort antal får och lamm.

I år har länsstyrelsen beslutat om skyddsjakt på en varg för att förhindra förnyade attacker. Skyddsjakten påbörjades den tredje man men hittills har ingen varg fällts.

Länsstyrelsen ser inget skäl att inte bevilja fortsatt skyddsjakt. I beslutet sägs bland annat permanenta förebyggande åtgärder ännu inte har kunnat garanteras i tillräcklig utsträckning.