facebooktwittermail d

Skyddsjakt efter varg i Siggeforareviret får fortsätta

Förvaltningsrätten i Luleå har upphävt sitt tidigare beslut om inhibition gällande skyddsjakt i Siggeforareviret. Därmed får en vuxen varg i reviret skjutas. 
– I samband med helgens angrepp återupptogs skyddsjakten, säger Lennart Nordvarg på Länsstyrelsen i Uppsala län. 

En bild på en varg i skogen.
I länsstyrelsens yttrande till domstolen förtydligades resultaten av de DNA-prover som samlats in vid tidigare angrepp. FOTO: TT

Under helgen inträffade ett nytt angrepp på får på en gård utanför Tärnsjö. Fem tackor dödades och länsstyrelsens personal kunde konstatera att skadorna är typiska för varg. 

Vargangreppet är det sjunde i ordningen som sker i Uppsala län i år. Nu får skyddsjakten återupptas.

Det var den 3 september som länsstyrelsen i Uppsala fattade beslut om skyddsjakt efter att flera fårägare utsatts för vargangrepp inom vargreviret i Siggefora. Men det beslutet överklagades fyra gånger till förvaltningsrätten i Luleå och domstolen beslöt att tillfälligt stoppa skyddsjakten. 

Länsstyrelsen fick till den 13 september på sig att utveckla grunderna för sitt beslut om skyddsjakt och nu meddelar förvaltningsrätten att jakten kan återupptas i väntan på slutgiltigt avgörande.

”Efter att inhibitionsbeslutet meddelades har länsstyrelsen yttrat sig och då närmare redogjort för bland annat svaren från insamlade DNA-prov från de angivna angreppen, den genetiskt viktiga vargens genetiska värde och de bedömningar som gjorts gällande skyddsjaktens påverkan på upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus”, skriver förvaltningsrätten i sitt nya beslut. 

”Oro för fortsatta angrepp är hög”

Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen Uppsala län, säger att oron för nya angrepp är hög och att det är därför man fattat beslutet om skyddsjakt. 

– Det är en avvägning. Men i det här fallet påverkar inte skyddsjakten vargens gynnsam bevarandestatus på ett avgörande sätt. Vi bedömer att tamdjurshållningen kommer påverkas mer om ingenting görs, säger han. 

– Risken för fortsatta angrepp i Siggeforareviret är fortfarande hög och det kommer den vara så länge fåren går ute på bete. 

Kommer skyddsjakt hjälpa? Eller behövs det fler åtgärder? 

– Det är i nuläget omöjligt att svara på. Vi får hoppas att det får en förskräckande effekt på vargen. I samband med helgens angrepp återupptogs skyddsjakten. 

Beslutet om skyddsjakt gäller till och med den sista september, i eller i anslutning till traktens fårhagar. En vuxen varg får skjutas ihjäl.

LÄS MER:

Förvaltningsrätten stoppar skyddsjakt på varg i Siggeforareviret

Skyddsjakt av varg har överklagats fyra gånger

Varg får jagas efter flera attacker

Två nya vargangrepp i Siggeforareviret

Två vargangrepp på tre månader – 26 får döda