facebooktwittermail d

Skydda svenska intressen

EU-kommissionen har föreslagit en ny strategi för biologisk mångfald. Denna kan få problematiska konsekvenser för Sverige och bör därför bemötas av den svenska regeringen.