facebooktwittermail d

Skydda skogen från Liberalerna

”Framtidens ekoturism behöver ske på andra villkor”, skriver MUF Östergötlands Teodor Johansson och Johan Nordlander i en replik.

Många skogsägare ser hur kommersiella aktörer utnyttjar deras mark för att plocka bär och svamp, skriver företrädare för MUF Östergötland.
Många skogsägare ser hur kommersiella aktörer utnyttjar deras mark för att plocka bär och svamp, skriver företrädare för MUF Östergötland. FOTO: JUSTEM JOHNSSON/SCANDINAV

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Liberalernas miljö- och jordbrukspolitiska talesperson Nina Lundström skrev nyligen en debattartikel i ATL (3/5) om allemansrätten. Nina Lundström sätter i sin text, möjligen ofrivilligt, fingret på något oerhört viktigt. Det är att allemansrätten inte är till för att man ska kunna leva på landsbygden utan för att stadsbor ska kunna koppla av och motionera i naturen.

När en ny skogspolitik ska tas fram tycker vi att man bör ha helt andra ingångsvärden än den som Nina Lundström ger uttryck för. Skogen är först och främst inte en rekreationsyta för storstadsbor utan någons egendom.

För att kunna skapa en hållbar situation i skogarna runt om i Sverige behöver fler aspekter tas i beaktande. Just nu är det många skogsägare som ser hur kommersiella aktörer utnyttjar deras mark för att plocka bär och svamp för att sedan sälja det vidare.

Markägaren har varken rätt att hindra dem eller kräva ersättning när de tjänar pengar på marken. Bärplockarna är just nu skyddade av allemansrätten.

Samtidigt uppstår också en allmänningens tragedi när ansvaret för att ta hand om marken faller på ägaren utan att ägaren kan ha kontroll över det som är ägarens ansvar. Många markägare har under lång tid vittnat om att det ansvar som man har som naturturist inte följs. I stället skapar det merarbete för markägarna att behöva ta hand om det naturturisterna har lämnat kvar.

I Sverige är vi stolta över vår världsunika allemansrätt. Den som dock påstår att idén om rätten till fri rörlighet i naturen är något som endast är begränsat till Sverige har fel.

Möjligheten till friluftsliv på någon annans mark finns också i länder som Norge, Finland, Island och Storbritannien. I de länderna har de lyckats med att säkra en stark äganderätt, och samtidigt gjort naturen tillgänglig för invånarna. Det innebär att det finns goda exempel för Sverige att följa.

Skogen kommer att behöva bära en tung roll under klimatomställningen. För att kunna klara det behövs en skogspolitik som tydligt stakar ut en väg med en värnad äganderätt och goda möjligheter till att ha en rik biologisk mångfald. Det kräver att möjligheten till att bruka en skog behöver stärkas för att den svenska skogen ska kunna absorbera mer koldioxid.

Framtidens ekoturism behöver ske på andra villkor. Om vi menar allvar med att skapa en frodande landsbygd kan inte möjligheten till det begränsas av vad stadsborna vill göra.

Den nuvarande ordningen, där stadsbornas intressen dominerar och både markägare och naturen betraktas som särintressen behöver därför ersättas med en ny ordning. En ny ordning som innebär att det är markägare och naturen som bestämmer förutsättningarna och stadsborna som får anpassa sig.

Teodor Johansson

2:e vice distriktsordförande MUF Östergötland

Johan Nordlander

Ledamot MUF Östergötland