facebooktwittermail d

”Skydda skog i samförstånd med skogsägarna”

Det är inte längre bara fråga om att skydda områden där det finns höga naturvärden, skriver Liberalernas Jakob Olofsgård och Lotta Gröning.

”Skogen är ett gemensamt rum för friluftsliv, jakt och naturupplevelser”, skriver företrädare för Liberalerna. FOTO: IZABELLE NORDFJELL/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Skogen är ett gemensamt rum för friluftsliv, jakt och naturupplevelser. Skogen reglerar vatten, renar luften, motverkar klimatförändringar och är avgörande för den biologiska mångfalden. I skogen finns unika biotoper och ekosystem som är grunden för många arters överlevnad.

Samtidigt är skogsindustrin en av våra viktigare näringar. Den är helt avgörande för svensk export. Utan en konkurrenskraftig skogsindustri skulle Sverige vara ett betydlig fattigare land. Det skulle drabba oss alla, oavsett om vi äger skog eller inte och oavsett var vi bor.

Skogsindustrins avverkning måste ske med hänsyn till ekosystemen och den biologiska mångfalden. Hälften av de hotade arterna i Sverige finns i skogen. Vi ska tillämpa kända metoder för att minska trycket på ekosystemen och det behövs också fortsatt forskning kring hur alternativa bruknings- och avverkningsmetoder kan göra skogsbruket mer skonsamt.

Mer skog behöver också skyddas. Det är inte längre bara fråga om att skydda områden där det finns höga naturvärden. Det behöver också finnas sätt för arterna att sprida sig längre sträckor i takt med att klimatet, och därmed också förutsättningarna för många av skogens arter, förändras.

Miljöpartiet har nu kommit överens med Centerpartiet om en uppgörelse kring skogen. Nu råder en ännu större osäkerhet för landets skogsägare då båda partierna utropat sig till segrare i striden om skogen. Konflikten kvarstår i skogspolitiken och den kommer att blossa upp på nytt.

Varje markägare måste själv känna och ta ett ansvar både för att skogen ger en ekonomisk avkastning och att skogens ekosystem fungerar. Regeringens politik straffar familjer som i generationer varsamt har vårdat sin skog och skapat en miljö som gynnar den biologiska mångfalden och där de höga miljövärden politiken vill se har kunnat växa fram. Det är bedrövligt.

Både Finland och Norge har goda erfarenheter av att skydda skog tillsammans med skogsägarna där skyddet bygger på frivillighet. Skogsägarna bör kunna få ersättning för att inte avverka sin skog. Flera olika typer av avtal är tänkbara utifrån skyddsbehovet. Det bör också etableras en modell där skog nära tätbefolkade områden bevaras mot ersättning för att gynna friluftslivet.

Staten bör också erbjuda skogsägare utbildning för att underlätta skogsägarnas eget arbete med att stärka ekosystemen och gynna hotade arter.

Vi liberaler värnar om äganderätten och vill skydda skogen men det måste ske i samförstånd med skogsägarna. Flera partier har i sina budgetmotioner avvisat regeringens föreslagna satsning på att skydda skog.

Vi gör inte det. Mer skog behöver få ett skydd. Men vi liberaler vill arbeta tillsammans med skogsägarna, med respekt för deras vilja att vårda sin skog. Regeringen ser skogen som någon sorts kollektiv egendom som politiker kan hantera hur de vill. Det kan vi inte acceptera.

Jakob Olofsgård (L)
landsbygdspolitisk talesperson

Lotta Gröning (L)
riksdagskandidat