facebooktwittermail d

”Skulle inte bli förvånad om svinpesten kommer hit”

Södertörn förbereder sig för svinpest. Där pågår nu studier av vildsvin för att kunna möta ett smittoutbrott.

– Jag skulle inte bli förvånad om svinpesten kommer hit, med tanke på all trafik mellan Sverige och de länder som har den, säger Jonas Malmsten, SLU-forskare, till lokaltidningen Mitt i.

FOTO: CECILIA PERSSON

På Södertörn i Storstockholms södra länsdel pågår ett forskningsprojekt där syftet är att förbereda sig inför ett utbrott av svinpest på svensk mark, skriver lokaltidningen Mitt i.

Forskarna ska studera hur vildsvin rör sig i olika grupper och hur de har kontakt med varandra. Grisarnas rörelser studeras via sändarhalsband och med hjälp av övervakningskameror. En sak man tittar på är om och i vilken omfattning svinen ägnar sig åt kannibalism, något som har betydelse för smittspridningen.

Med hjälp av de data man samlar in ska forskarna simulera ett pestutbrott i dator.

Avgränsat område

Södertörn valdes ut som forskningsplats eftersom det är ett väl avgränsat område med mycket skog och gott om vildsvin och där det rör sig en del människor.

– Tanken är att undersöka möjligheten att med hägn skapa en barriär och på så sätt förhindra att smittan sprids om den skulle komma. Via simuleringen ska vi sedan försöka se om stängslen fungerar, och om och hur vi kan använda oss av utfodring för att få grisarna att stanna, säger fältansvarige Jonas Malmsten till Mitt i.

LÄS ÄVEN: Här ska du se upp för svinen

ATL-TV: Jägare förbereder sig för svinpest

PREMIUM: Här är årets bondejulklappar