facebooktwittermail

Skrev ut hästkur - utan undersökning

En veterinär i Jönköpings län tilldelas en varning av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård efter att ha skrivit ut preparat till hästar utan att först undersöka dem.

Förskrivningarna har skett flera gånger, vilket gör att veterinärens försummelser ska ses som mycket allvarliga, anser nämnden.

Enligt beslutet ska veterinären vid flera tillfällen ha skrivit ut lugnande medel till svårhanterliga hästar. Ansvarsnämnden ser mycket allvarligt på förskrivning av läkemedel som inte sker i enlighet med gällande regler.

Nämnden anser att veterinären visat prov på oskicklighet och i viss mån även olämplighet att utöva yrket. ATL.nu