facebooktwittermail d

Skottpeng skulle öka jakten på vildsvin

Att jaga vildsvin är tidsödande, varje skjutet vildsvin bör därför ersättas med 1000 kronor, skriver Anders Ejermark.

FOTO: ISTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Några tankar kring problemen med vildsvinsskador. Vildsvin är mest nattaktiva. Om man vill jaga på dagen är det mest effektivt att med hjälp av hundar driva ut dem från deras daglega i vass eller slyskog. Då uppträder de vanligtvis jagade, med god fart.

Det innebär att det ofta är svårt att avlossa tillräckligt säkra skott, både vad avser säkert kulfång och tillräckligt dödande träff. Risken för skadskjutning och eftersök är ganska stor.

Den mest effektiva jakten utförs på natten vid åtelplatser. Där är grisarna tillräckligt stilla så att man kan välja skottillfälle och rätt gris. Man kan även smygjaga på natten genom att söka upp grisarnas aktuella födoplatser, företrädesvis på åkermark. Då är det viktigt att smyga från rätt håll och få tillräckligt kulfång. Vid nattjakt krävs helst avancerade och dyra nattsikten.

Vid alla ovan beskrivna situationer resulterar jakten vanligtvis i ett eller möjligen ett fåtal fällda djur. De övriga försvinner till nästa gång.

Det går också åt många timmar per fällt djur, vid nattjakt besvärliga timmar. Jag skulle gissa att det i genomsnitt för varje fälld gris går åt minst fyra timmar till förberedelse, jakt och efterarbete. Om jakten är lyckad fäller man en gris inom någon timme och om man har goda förutsättningar har man tagit hand om den fram till hängning inom ytterligare en till två timmar.

Men alla jakter slutar inte med ett fällt djur och tenderar dessutom att dra ut på tiden. En skadskjutning kan ta flera timmar att reda ut och man kan sitta flera timmar vid en åtel utan att det kommer några grisar. Vid jakt dagtid är det flera jägare och hundar inblandade, då blir det flera timmars arbete för varje fälld gris.

Sammanfattningen av denna beskrivning är att vildsvinsjakt är tidsödande och besvärlig.

Om man vill reducera vildsvinsstammen borde det vara mest praktiskt att införa ersättning för varje skjutet vildsvin. Dessutom borde det resultera i att områden med för stor stam kommer att få fler skjutna djur. Att anställa skyddsjägare måste vara mer kostsamt.

Ersättningen behöver vara väl tilltagen för att få ett nödvändigt utfall. Minst 1000 kronor för varje redovisad skjuten gris, med tanke på den problematiska jakten.

En modell för ersättning vore att djuret måste lämnas in eller huvudet visas upp vid en godkänd vilthanteringsanläggning eller liknande. Eftersom det är mycket glest mellan vilthanteringsanläggningarna behöver det på något sätt ordnas fler mottagningsställen, särskilt där behovet av jakt är stort.

Det skjutna djuret registreras och jägaren får ersättning utbetald från staten efter godkänt trikintest. Om jägaren behåller djuret eller visar upp huvudet kan man märka det med ett hål i ett öra. På detta sätt kan inte grisen registreras flera gånger.

Om djuret är i dåligt skick vid inlämningen utbetalas endast skottpeng på 1000 kronor. Om det duger till livsmedel tillkommer ersättning för köttet.

Det skulle även underlätta om avsättningen av vildsvinskött nu blir lättare genom smidigare trikintest och tillstånd att sälja köttet.

Anders Ejermark

Ordförande i Floda-Sköldinge Älg- och kronskötselområde