facebooktwittermail

Skötselförsök ska rädda virkesvärden

I norra Sverige finns 100 000 hektar unga tallskogar som skadats av bland annat törskatesvamp. Nu ska Skogforsk testa hur tillväxtförlusterna kan minimeras med olika skötselmodeller.

På äldre tallar angrips oftast bara toppen av träden. På yngre träd sprider sig svampen från barren via grenarna in till stammen, där det kan uppstå sår, och till slut dör hela trädet.
På äldre tallar angrips oftast bara toppen av träden. På yngre träd sprider sig svampen från barren via grenarna in till stammen, där det kan uppstå sår, och till slut dör hela trädet. FOTO: ERIK NORMARK

Tillsammans med SCA, Sveaskog, Holmen Skog och Norra Skogsägarna ska Skogforsk testa olika skötselmodeller för att minimera produktionsförluster i ungskogar av tall som angripits av törskatesvamp. Försöken som ska pågå under 10 år omfattar olika modeller för röjning och gallring.