facebooktwittermail

Sköta skogen själv ett bra sätt att lära känna den

Vad krävs för att en nybliven skogsägare själv ska kunna sköta sin skog? ATL:s skogsexpert ger råd.

Jag är nybliven skogsägare efter att jag ärvde en fastighet på 35 hektar av min morfar. Den har under de senaste åren skötts av min morbror som också är skiftesgranne. Min morbror har mycket starka åsikter om hur skogen ska skötas.

Nu funderar jag att sköta fastigheten själv med viss extern hjälp. Har du några tips på hur jag ska gå till väga och vad jag ska tänka på? Kan tänka mig att göra en del arbete själv.

/Lennart

Att äga och förvalta skog är ett långsiktigt arbete, men även ett arbete som genererar löpande avkastning och ett aktivt liv. Att vara aktiv skogsägare innebär inte att man gör allt arbete själv, utan även att man är en bra beställare av tjänster.

För att komma igång med skötseln av sin fastighet ska man alltid sätta ett mål med ägandet och förvaltningen. Utgå från dig själv. Vad vill du? Är det hög direktavkastning, en pensionsförsäkring, eller höga rekreationsvärden? De mål du sätter ger en inriktning för hur skogen ska förvaltas.

I dagens informationssamhälle är det lätt att ta till sig kunskap om skog. Både Skogsstyrelsen och Skogforsk har bra webbplatser. Här finner du mycket och objektiv kunskap. Se även till att se och lyssna på digitala event om skog och skogsskötsel. Med kunskap blir du en bra beställare och kravställare när det blir aktuellt att köpa in tjänster. Det kan bland annat handla om skogsvård, grävmaskiner och virkesaffärer.

När du tar in extern hjälp till din skog, välj då med omsorg. Fundera över vilka intressen de olika aktörerna värnar. Är det att ge råd för att få köpa virke eller är det för att hen vill att du ska nå dina mål med ditt ägande? Många aktörer går ut med att rådgivningen är gratis, men det finns inget som är gratis. Tar man inte betalt för konsultationen så får man ta igen det på något annat. Låt rådgivningen kosta en slant, det ska löna sig på sikt!

När det blir aktuellt att sälja virke ska man alltid stämma av med alla aktörer på marknaden. Allt som ofta är det betydligt fler än vad man tror som kan ha intresse av att köpa ditt virke. Alla aktörer har olika förutsättningar vid olika tillfällen och just ditt virke kan vara precis det som behövs just då.

Skogsvård är något som många skogsägare sköter själva. Vilket är mycket bra för att lära känna sin skog, få bra kunskap och känsla av när åtgärder ska göras. Samtidigt som man är ute i skogen och rör på sig. Är det stora tidskrävande arbeten ska man ställa sig frågan om man klarar av det själv eller om man ska ta in extern hjälp. Det är viktigt att inte komma efter i skogsvården.

En skogsbruksplan är en lagerinventering på din skog. Hur mycket volym finns det, hur gammal är skogen och så vidare? Använd skogsbruksplanen tillsammans med dina mål för ditt ägande.

Hoppas att dessa råd och tips gör att du tar steget att ta över skötseln av din fastighet själv. Kunskap är som sagt väldigt lättillgänglig i dag, så se till att lyssna, läsa och ta till dig kunskap om skog. Då har du bra förutsättningar att själv sköta din skogsfastighet!

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Här är alla våra experter – ställ en fråga du också!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu