facebooktwittermail d

Skörden på dålig mark gick upp 25 procent

Med detaljerad kunskap om sin mark och sina grödor kan Jan Jönsson optimera insatserna ner på kvadratmeternivå. Men det gäller att inte drunkna i all data. Hans råd är att ta professionell hjälp för att identifiera vilka ens största problem är för att kunna sätta in rätt åtgärder.