facebooktwittermail

Skördeförluster efter stora översvämningar

Tusentals hektar jordbruksmark och stora mängder grödor har skadats av översvämningar och regnfall i delar av södra Afrika.

Fortsätter det regna över det normala kan läget förvärras, varnar FN:s jordbruksorgan, FAO.
I Lesotho har uppemot 60 procent av skörden gått förlorad och över 4 700 djur, främst får och getter har dött.

I Moçambique har stora skördeförluster rapporterats och översvämningar har orsakat stora problem i Sydafrika. Tusentals hektar odlad mark har förstörts och orsakat skador för många miljoner dollar.

Regnsäsongens är halvvägs i genom och cyklonperioden förväntas toppa i februari. Flera jordbruksområden längs floder i södra Afrika löper en hög risk för översvämning, bland annat i områden i Botswana, Lesotho, Moçambique, Namibia, Zambia, Zimbabwe and Sydafrika.

FAO arbetar i områdena bland annat med förberedelser för olika insatser som att leverera utsäde och återställa jordbruksverksamheter efter att vattenmängderna dragit sig tillbaka.ATL.nu