facebooktwittermail d

Skördarmätning kan ge snabbare affärer för skogsägaren

Ställ krav och gör din röst hörd för att skördarmätning ska införas även i Sverige. Tills dess begär ut skördardata från skogsmaskinerna. Det rådet ger ATL:s skogsexpert Carl-Johan Moberg.

Hej,

Jag och mina grannar pratade häromdagen om virkesmätning och då speciellt skördarmätning. Varför används inte det som betalningsgrundande vid virkesaffärer? Känns verkligen som det finns mycket att effektivisera.

Nils, skogsägare i Halland

Hej Nils!

Tack för en intressant fråga, detta är något som jag själv funderar kring och hoppas kunna ge dig och andra en bild av det.

Vanligast är att mäta in virket vid industri idag. Förr var det mer manuellt arbete med att mäta och klassa, både lass och enstaka stockar. Det har skett utveckling, både med digitala mätmetoder och så kallad fjärrmätning. Där lassen mäts och fotas för att sedan granskas av Biometria. Dock kräver detta fortfarande personer som granskar manuellt. På sågverk och massaindustri är det också oftast personer på plats vid mätningen medan det på terminaler och hamnar är mer automatiserat med mätramar. Men det kräver fast installerad och ofta ganska dyr utrustning, logistikytor med mera.

Därför är det relevant att fråga sig varför vi inte använder oss mer av skördarmätning när vi gör virkesaffärer. Dagens moderna skördare har en enorm kapacitet att hugga skog, men också att aptera exakt och samla data som är väldigt intressant och värdefullt för dig som markägare. Idag är många av de maskiner som rullar i skogarna kvalitetssäkrade av Biometria. Detta innebär att skördaren är kalibrerad och föraren har fått utbildning och instruktioner hur man ska göra. De vore ju helt perfekt att använda som betalningsgrundande i virkesaffärer. 

Det skulle i många fall medföra snabbare transaktioner i virkesaffären och återkoppling till skogsägaren. Från att idag kanske ta flera månader till att virket är inmätt till att avräkningen kommer skulle det kunna göras dagligen. Så fungerar det i många andra branscher och idag är det vanligt att skogsentreprenörerna får betalt på den volym de hugger dagligen. Det skulle kapa onödiga led och öka effektivisering samt att entreprenörer skulle ges möjlighet att få upp sin lönsamhet och snabba på kassaflödet. Vilket verkligen behövs! För utan bra entreprenörer stannar skogen. 

I vårt grannland Finland används skördarmätning redan. Så jag är helt säker på att det kommer till oss här i Sverige också. Men det krävs att skogsägarna ställer krav på detta i sina affärer. Biometria ägs gemensamt av industri och skogsägare så gör din röst hörd! För hos Biometria jobbas det för fullt med att kvalitetssäkra skogsmaskinerna och utveckla verksamheten, så jag tror att de vill ta detta längre.

Tills att skördarmätning används mer frekvent och är helt etablerat, tycker jag att du vid en virkesaffär ska begära in datan från skogsmaskinerna. Dels för att kunna jämföra med den traditionella inmätningen, dels även för att kunna beräkna utfall i nästa affär och skapa bättre planering och lönsamhet i ditt skogsbruk. 

Carl Johan Moberg

Marknadschef på Virkesbörsen

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Anna Törnfelt och Sandra Posse, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, Gotland respektive Västra, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: Ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: Skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: Juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: Lantbruksfragan@atl.nu

Läs mer:

Här hittar du alla frågor under avdelningen Fråga experten