facebooktwittermail

Skördardata kan ge stora vinster

Ett bättre utnyttjande av den information om varje enskild stock som sparas i moderna skördarmaskiner skulle kunna ge stora vinster för näringen, enligt ny forskning från Skogsforsk.

Dagens skördare lagrar detaljerad information om varje stocks identitet och dimensioner. Med hjälp av några tillägg kan även virkets densitet, fukthalt, kvistgrovlek, grenvarvsavstånd, ålder och koordinater beskrivas.

Det skapar nya möjligheter för samverkan mellan skog och industri, då en liten merkostnad kan leda till individuellt utformade, detaljerade leveransspecifikationer för värdeskapande parametrar, uppger Skogsforsk.ATL.nu