facebooktwittermail

Skördade mellangrödor ger större klimateffekt

Mellangrödor kan bekämpa ogräs, minska näringsläckage och öka mängden kol i marken. Ur klimatsynpunkt är det bäst att skörda dem och göra biogas, visar ny forskning.

Forskare vid SLU har i ett fältförsök i skånska Norra Åsum studerat olika mellangrödors etableringsförmåga, ogräsbekämpande egenskaper och potential för produktion av biomassa till gasframställning.