facebooktwittermail d

Stor risk för nedklassning av spannmål

Skördearbetet står nu still i väntan på bättre väder. För varje dag som går med regn ökar risken för kvalitetsproblem i spannmålen.