facebooktwittermail d

Ovisst skördeläge efter ketchupeffekt på regnet

Först för torrt och sen för blött – så är den allmänna bilden de lantbrukare som ATL har talat med ger, även om det som vanligt ser olika ut på olika håll i landet. För Per Watz i Kvicksund, nordväst om Eskilstuna, står en sak klar:

– Det kommer att bli ett stökigt år i år – det vet vi redan nu.