facebooktwittermail d

Skörden stoppas av regn – knappt 10 procent tröskat

Regn har stoppat upp skördearbetet på de flesta håll i landet. Uppskattningsvis är knappt 10 procent av spannmålen tröskad. Fokus ligger nu på att få in grödor som annars riskerar att tappa i kvalitet.