facebooktwittermail d

Skolverket: "Övertramp att lägga sig i"

Skolverket har ingen makt över det som skrivs i läroböckerna.

Mattias Ludvigsson är undervisningsråd vid förskole- och grundskoleenheten på Skolverket, och ansvarig för kursplanen i geografi. Han uppger att Skolverket inte har något ansvar över vad som skrivs i skolans läroböcker. Myndigheten varken får eller ska ha åsikter om vad som står i dem, förklarar han.

– Det är fritt fram för marknaden att producera de läromedel man vill. Det vore ett övertramp att lägga sig i vad som skrivs.

Men vad händer om du upptäcker rena felaktigheter i läromedel. Har du inget myndighetsansvar att rätta till det?

- Skolverket har inget mandat att rätta till felaktigheter eller kränkande påståenden. Vi har inget sådant uppdrag.

Inte Skolverkets uppgift

Skolverkets uppgift är att ta fram förslag till kursplaner. Men det finns ett stort tolkningsutrymme i dem, anser Mattias Ludvigsson.

– I ämnet geografi till exempel nämns inte jordbruket utan mer generellt att man ska lära sig om markanvändning, men det är inte reglerat hur.

Enligt Mattias Ludvigsson är det den som anordnar skolverksamheten – kommunen eller styrelsen för en friskola – som ytterst är ansvarig för vad som står i läromedlen.

ATL har sökt utbildningsminister Gustav Fridolin, MP, för en kommentar om hur svenskt lantbruk skildras i undervisningen. Men hans pressekreterare hänvisar till ansvariga skolmyndigheter.

LÄS MER: Skräckbild av svensk djurhållning i skolbok