facebooktwittermail d

Ordbråk sinkar bygget av en ny silo

Allt är klart för en ny silo och nytt ungdjursstall på Nils Holgerssongymnasiet. Men nu riskerar bygget att rinna ut i sanden. Något som kan hota skolans framtid, menar Christer Larsson, ordförande i driftbolaget.