facebooktwittermail d

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot Bollerup

Kamratfostran, tystnadskultur och elever som känner sig otrygga. I en rapport från Skolinspektionen får Bollerups lantbruksinstitut skarp kritik och har nu till och med augusti på sig att åtgärda bristerna.