facebooktwittermail d

Skogsvårdsföretag kan bli utan arbetskraft

Cirka 1 000 personer från Ukraina är kontrakterade över sommaren för plantering och röjning i Sverige.  

53 av dem skulle arbeta på företaget Svensk skogsservice. 

– Det är halva vår arbetsstyrka ungefär, säger Joakim Gustafsson, vd.