facebooktwittermail d

50 nya förslag för skogen

Avskaffa nyckelbiotoper, avsättningar ska vara frivilliga och ersättningen skattefri. Det är några av förslagen i Skogsutredningen som ATL tagit del av på förhand.