facebooktwittermail d

Skogsutredaren som kom och gick

ÅRET SOM GÅTT. Efter viss vånda tillsattes våren 2016 en utredare av skogsvårdslagen. Men det tog inte länge innan hon åkte ut igen efter fjolårets kanske mest uppmärksammade uttalande om skogen.

Miljöpartiet gick till val med ambitionen att inordna skogsvårdslagen i miljöbalken. Det skulle bland annat innebära att organisationer får rätt att överklaga avverkningsanmälningar. För skogsägare kan det innebära höga domstolskostnader för rätten att bruka sin skog.

Det var därför med viss bävan som skogsbruket under hösten 2014 mottog beskedet att regeringen skulle se över skogsvårdslagen. Vad skulle hända med "frihet under ansvar"? Men direktiven för utredningen var inte så omfattande som befarats. Bland de frågor som ska ses över finns rätten att överklaga Skogsstyrelsens beslut men också vem som egentligen bär ansvaret av markägare och inhyrd entreprenör när något gått snett.

Trögt in - fort ut

Tillsättningen blev en långbänk, och först våren 2016 utsågs hovrättslagman Charlotta Riberdahl som utredare. Hon hade tidigare utrett hur överklagandegången för beslut om jakt på våra fem stora rovdjur ska se ut.

Men lika trögt som det var att få Charlotta Riberdahl på plats, lika fort åkte hon ut igen efter ett uttalande vid en debatt i under Almedalsveckan.

"Man kan fundera på, och nu är jag mycket provokativ och det är jag medveten om, men jag tycker ändå det är intressant som en aspekt, att när man har en så viktig naturresurs som skogen, som är så väldigt viktig för den biologiska mångfalden, det är ju många växter och djur som är beroende av skogen, vi är också beroende av den ur klimatsynpunkt, och vi är beroende av den för att rena vårt vatten. Ska man tillåta ett så stort privat ägande av en så viktig naturresurs som är av stort nationellt intresse men också globalt intresse ur miljösynpunkt", sa hon då.

Krävde hennes avgång

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Centern och LRF krävde Riberdahls avgång och hörsammades efter en vecka av landsbygdminister Sven-Erik Bucht som sparkade Riberdahl.

"Skälet är att förtroendet brustit efter vissa uttalanden som Charlotta Riberdahl gjorde i Almedalen", hette det i ett kortfattat pressmeddelande från Näringsdepartementet.

Försiktigare i uttalanden

Att hitta en ny utredare blev en nästan lika långdragen historia som första gången. Först i slutet på oktober tillsattes den tidigare lagmannen Fredrik von Arnold. Han var lite försiktigare när han uttalade sig om privat ägande av skog i ATL:

"Det är ju ett faktum och det fungerar så vitt jag kan förstå i allt väsentlig väl".

LÄS OCKSÅ: Därför fick skogsutredaren gå

LÄS OCKSÅ: Skogsutredaren talar ut