facebooktwittermail

Skogsupphandling måste göras om

Upphandlingen avseende skogsförvaltningen i Hagfors, Munkfors, Sunne och Torsby måste göras om. Det har förvaltningsrätten beslutat.

Sunne kommun fungerade som ombud för de fyra kommunerna i upphandlingen av skogsförvaltningen. Skogssällskapet Förvaltning AB och Mellanskog Ekonomisk förening lämnade in anbud.

Felaktig ändring


Sunne beslutade att anta anbudet från Mellanskog, men Skogssällskapet ansåg inte att upphandlingen gått korrekt till och vände sig därför till förvaltningsrätten, skriver Värmlands Folkblad.

I det ursprungliga förfrågningsunderlaget angavs att "anbudsgivaren ska stå utan intressen från sågverk- och massavedsindustrin". Detta mildrades senare till att "anbudsgivaren bör stå utan intressen från sågverk- och massavedsindust­rin".

Förvaltningsrätten anser att den korrigeringen gjordes för att inte diskvalificera Mellanskogs vinnande anbud och att Sunne kommun därmed har brutit mot lagen om offentlig upphandling. Därför ska upphandlingen göras om. ATL.nu