facebooktwittermail

Björnen som ersatte hästen i skogen

Skogstraktorn Bamse kom rätt i tiden. Sverige var i förändring och skogsbruket var i behov av nya maskiner. Med sin sega motor och fiffiga bandkonstruktion blev den med tiden lite av en legend. Hästen ersattes av en björn.

Under 1950-talet effektiviserades huggandet med hjälp av motorsågen men mekaniseringen av transporterna i den svenska skogen tog inte rejäl fart förrän på 1960-talet. Framkörningen av virket, från stubbe till basväg, och skotning till avlägg vid bilväg eller flottningsled sköttes ännu av hästar.